• 1. τ. 2810 224290
  • 2. τ. 2811 103176 & 77

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Στη Χώρα των Παραμυθιών, μπορούν να ενταχθούν βρέφη από 6 μηνών έως νήπια 6 ετών. Τα παιδιά συμμετέχουν σε ομάδες ομηλίκων και κάθε ομάδα καθοδηγείται από έμπειρη πτυχιούχο παιδαγωγό. Ο σχεδιασμός και οι στόχοι του παιδαγωγικού προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των παιδιών.  Οι νηπιαγωγοί μας, κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, μελετούν προσεκτικά το θέμα που πρόκειται να ασχοληθούν και το προσαρμόζουν πάντα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών της τάξης τους. Οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά με σημειώσεις από τις δασκάλες, σε ατομικό δελτίο, σχετικά με το τι ακριβώς έκανε το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον σταθμό.

Ενδεικτικά, μερικοί από τους στόχους είναι:

✓ Ανάπτυξη των αισθήσεων του παιδιού

✓ Υποβοήθηση της κατάκτησης της αυτονομίας του

✓ Ψυχοκοινωνική εξέλιξη και σωματική υγεία

✓ Προτροπή και ενθάρρυνση του να συμμετέχει σε ομάδες παιχνιδιού και να αλληλεπιδρά με συνομηλίκους

✓ Ανάπτυξη της αντιληπτικής του ικανότητας

✓ Ανακάλυψη του εαυτού και αυτοέκφραση

✓ Εισαγωγή στον κόσμο της γνώσης

✓ Προανάγνωση, προγραφή και προαρίθμηση για τα νήπια.


~ Έλα στη σελίδα μας ~
~ Φωτογραφίες του μήνα ~
~ Βίντεο ~